Ryhmät

Seurassa toimii viisi painiryhmää: Kilparyhmä, Väliryhmä, Tyttöryhmä, Painikoulu ja Mampa.

Kilparyhmä

harjoittelu tähtää SM-kisoissa, sekä kansainvälisellä tasolla menestymiseen. Kilparyhmäläisillä on jo pidempi kokemus kilpailemisesta. Ryhmässä harjoittelu on täysipainoista kilpaurheilua.

Väliryhmä

toimii kilparyhmään ja kilpaurheiluun valmistavana ryhmänä. Ryhmästä osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin, myös koululiikuntaliiton mestaruuskisat (osa painijoista). Ryhmän tarkoituksena on kehittää painijan ominaisuuksia ja painitekniikkaa siten, että painijalla olisi valmiudet aloittaa täysipainoinen kilpapaini.

Tyttöryhmä

on keskittynyt erityisesti tyttöpainiin ja tyttöjen valmennukseen. Ryhmässä on mukana aloittelevia painijoita, mutta myös tyttöjä Kilparyhmästä ja Väliryhmästä.

Painikoulu

harjoittelussa keskitytään motoristen perustaitojen opetteluun ja tutustutaan kamppailemiseen ja painiin. Harjoituksissa opetellaan myös painin perustekniikoita ja ottelemista. Painijalle halutaan antaa oivalluksia kamppailutilanteisiin ja oman kehon hallintaan harjoitteiden ja leikkien kautta. Myös kilpailuissa käyminen aloitetaan painikoulussa. Ryhmässä luodaan pohjaa painin harrastamiselle ja kilpailemiselle.

Mampa

on aikuisille suunnattu harrastepainiryhmä. Mampaan ovat tervetulleita kaikki painijoiden vanhemmat ja entiset painijat, sekä muut aikuiset, jotka haluavat kohottaa kuntoaan painin ja siihen liittyvien harjoitteiden kautta. Ryhmään pääsee mukaan ilman aiempaa painikokemusta tai kunto- ja taitovaatimuksia. Ryhmässä saat kerran viikossa hyvän jumpan mukavassa seurassa ilman paineita aloitustasovaatimuksista.

Painijan siirtyminen ryhmästä toiseen

Painijoiden siirroista ryhmästä toiseen päättävät valmentajat. Valmennus päättää myös leirityksistä ja kilpailuihin osallistumisista. Näissä asioissa kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä omaan valmentajaansa.

Harjoitusmäärät ja harjoitussisällöt on suunniteltu siten, että jokainen painija saisi oikeanlaista valmennusta itselleen ja oma kehitystasonsa huomioiden. Painissa tärkeää on myös sopivien ja sopivan kokoisten painiparien löytyminen. Ryhmäjakoihin vaikuttavat omalta osaltaan myös ryhmien koko. Näiden asioiden perusteella valmentajat sopivat ryhmäsiirroista. Tavoitteena ei ole nopea eteneminen kilparyhmään vaan oikeiden treenikavereiden ja oikean valmennuksen saaminen painijalle.

Tietoa harjoitusajoista löytyy Harjoitukset välilehdeltä