Koronan vaikutus Seuran toimintaan

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on antanut seuraavat suositukset Satasairaalan sivuilla.


Porin Paini-Miehet ry noudattaa toiminnassaan viranomaisten ja Suomen Painiliiton päätöksiä, suosituksia, ohjeistuksia ja rajoituksia.
Vaikutukset seuran toimintaan maanantaista 31.11.2020 alkaen:

  1. Tyttöryhmän toiminta keskeytetään ensi vaiheessa toistaiseksi
  2. Väliryhmän toiminta keskeytetään ensi vaiheessa toistaiseksi
  3. MamPa:n toiminta keskeytetään ensi vaiheessa toistaiseksi
  4. Painikoulun toiminta keskeytetään ensi vaiheessa toistaiseksi
  5. Kilparyhmän punttikoulun toiminta keskeytetään ensi vaiheessa toistaiseksi
  6. Kilparyhmän toimintaa jatketaan uudella MJ/SM ryhmäjaolla noudattaen tarkasti tartuntatautiviranomaisten, THL:n, Suomen Painiliiton ja seuran ohjeistuksia ja U15 osalta noudattaen tarkasti THL:n, OKM:n, Suomen Painiliiton ja seuran ohjeistuksia. Ohjeistusta täsmennetään saatujen tarkennusten mukaan.
  7. Seura ei järjestä perinteistä kauden päätöstapahtumaa ja siihen yhdistettävää Salikilpailua. Seura tiedottaa seurapalkitsemisista ja -muistamisista ja niiden järjestelyistä erikseen myöhemmin
  8. Muihin seuratoimintoihin liittyvät PPM -valmennus- ja ohjaustoiminnat seura keskeyttää toistaiseksi

Terveisin,
PJ ja Johtokunta