Tiedottaminen

Seuran tiedotuskanavina toimivat seuran facebook-, instagram- ja kotisivut, sekä whatsapp-ryhmät. Seuran jäsenistöllä on myös koko jäsenistön sähköpostiryhmä käytössä.

Jokaisella ryhmällä on oma whatsapp-ryhmänsä. Ryhmiin lisäämisestä kannattaa mainita ryhmän valmentajalle. Pääsääntönä ryhmään pääsemisessä on, että on täyttänyt painijan tiedot seuran jäsentietorekisteriin.

Pääsääntöisesti asioista tiedotetaan sähköisesti seuran sivustoilla ja whatsappissa. Ryhmien valmentajat tiedottavat lisäksi tärkeistä asioista harjoitusten yhteydessä. Myös harjoitustilan ilmoitustaulua käytetään esim. talkoolistojen keräämistä varten.